Medlemsinformation Hammars Båt & Fritidsklubb

 

Vi vill att de som har mailadress och ej mailat in denna till webmaster@batklubben.net att göra detta för att enklare kunna sprida information. Titta även på vår hemsida ibland www.batklubben.net

där kommer det att dyka upp lite mera info om t.ex. arbetsdagar och annat aktuellt.

 

Årsavgift

Inbetalningskortet är ifyllt med er totalsumma även ev utebliven arbetsdag inräknad.

Glöm inte att betala före 31/12, påminnelseavgift tillkommer vid en påminnelse.

För er som har 300 kr i inbetalning är det endast medlemsavgift önskar ni ej vara medlemmar längre så är det bara att låta bli att betala så stryks ni automatiskt. Om ni inte tycker er avgift stämmer kontakta Sven Johnson. tel 0793345390

              

Årsmöte

Årsmötet är den 20 mars 2019 kl. 19:00 i vår nya föreningslokal Strandvallen nere vid båtklubben.

Vi vill betona vikten av att närvara på årsmötet där möjlighet finns att framföra idéer och synpunkter gällande klubbens verksamhet.

 

Arbetsdagar.

Alla medlemmar med båtplats har skyldighet att medverka vid arbetsdagar.

Möjlighet finns att köpa sig fri från dessa, med en summa av 500 kr per år.

Det är båtplatsägarens skyldighet att pricka av sig på en närvarandelista som finns på arbetsdagen.

Den som ej har närvarit på arbetsdagen påläggs en avgift på för närvarande 500 kr på nästkommande års medlemsavgift.

I år kommer vi att ha arbetsdagarna den 27 april för er med båtplats på den yttersta bryggan och den 4 maj för er på den innersta

bryggan. Samling kl 0900. Se gärna hemsidan dagarna innan om det är något speciellt om arbetsda

 

Båtplatser.

Varje båtplats har en bestämd avgift beroende på storlek.

Maxlängd på båtar på båtklubbens bryggor är 8,5 meter pga. bomlängd och slitage.

Boende med postadress Hammar har förtur till båtplats.

Andrahandsuthyrning av båtplats får endast göras av båtklubben, inga båtplatsavgifter återbetalas.

Båtägare som inte ämnar sätta i sin båt en säsong kan meddela båtplatsansvarig före 1 april och då få platsavgiften reducerad

motsvarande en arbetsdag inför nästa säsong. Används inte båtplatsen på 2 säsonger går den över till nästa i kön.

Både båtplatsägare och andrahandsuthyraren skall vara medlemmar i klubben.

Båtplats sägs upp till batplatsansvarig@batklubben.net eller Sven Johnson tel 0793345390

Detta utskick kommer även att finnas på hemsidan.

Trevlig Jul o Nyår önskar vi i styrelsen.

Regler för båtplatser Hammars Båt o Fritidsklubb

 

 

Max båtlängd på våra båtplatser är satt till 8,5 m.

 

Båtarna skall vara förtöjda med fjädrande förtöjning i både för och akter.

 

Andrahandsuthyrning av båtplats får endast göras av båtklubben.

Inga båtplatsavgifter återbetalas.

Båtägare som inte ämnar sätta i sin båt en säsong kan meddela båtplatsansvarig före 1 april och då få platsavgiften reducerad motsvarande en arbetsdag inför nästa säsong.

Används ej båtplatsen på 2 säsonger går den över till nästa på kö.

Både båtplatsinnehavare och andrahandsuthyraren skall vara medlemmar i klubben.


 

 


Har du flyttat eller ska så skicka oss ett mejl om din ny adress.
Vårat BG-nummer är 5819-8300

 

 
.

Naturligtvis ska du ha våran vimpel på båten
Finns att köpa på arbetsdagen för 100 kr

 

 

 

Vi har även några sjökort kvar
Finns att köpa på arbetsdagen för 220 krMedlemsinformation