Hammars Båt & Fritidsklubb stiftad den 2/2-1993
är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar.Vi i Styrelsen
Ordförande                 
ordforande@batklubben.net
Sekreterare               
sekreterare@batklubben.net
Kassör                         
kassor@batklubben.net
Båtplatsansvarig       
batplatsansvarig@batklubben.net
Samt fyra ledamöter

 

 

 

 


Om Oss