Översikt Raten

Privata bryggor 400 kr under 5 meter. 600 kr över 5 meters båtlängd. 

Platserna 300 - 352 kostar 1100 för en 3 meters plats och 1300 för en 3,5 meters

Medlemsavgift på 300 kr tillkommer på alla båtplatser. 

Båtplatser 2019